Olet täällä

2015

Apurahoja myönnettiin 45 tutkijalle yhteensä 268 000 euroa. Myöhemmin kaksi tutkijaa ilmoitti, että he eivät jatka tutkimuksiaan, jolloin hallitus peruutti heidän apurahansa yhteensä 12 000 €. Jaettavaksi jäi näin yhteensä 256 000 €. Säätiö tukee hengityssairauksiin ja hengitysterveyteen liittyviä tutkimushankkeita, jotka ovat pääosin väitöstutkimuksia. Tuen suuruus vaihteli 3 000 – 10 000 euron välillä. 

(Alatalo Mari 6.000 €, tutkimus ei jatkunut, apuraha peruutettu)
Ei-invasiivinen menetelmä keuhkotautien toteamiseksi

Anttalainen Ulla 6.000 €
Postmenopausaaliset naiset, uniapnean hoito ja liitännäissairaudet

Avellan-Hietanen Heidi 4.000 €
Assessing and predicting the likelihood of interventions during annual routine follow up for management of obstructive sleep apnea

Barkoff Alex-Mikael 6.000 €
Hinkuyskärokotteen ja hinkuyskäinfektion aiheuttama immuunivaste sekä hinkuyskäkantojen muuntuminen

Basnet Syaron 8.000 €
Winter blues in Chronic Obstructive Pulmonary Disorder and Bronchial Asthma. National Finnriski Study 2012

Fagerudd Salla 5.000 €
Kotona kaksoispaineventilaatiota käyttävä potilas eilen ja tänään

Finell Eerika    8.000 €
Sisäilmaongelma kokemuksena

Gröndahl-Yli-Hannuksela Kirsi 6.000 €
Hinkuyskä: rokotevasteeseen ja infektioalttiuteen vaikuttavat tekijät

Hartiala Maria 8.000 €
Lapsen avosyntyinen keuhkokuume

Heikkilä Paula 5.000 €
Bronkioliitin hoidonkustannukset

Heikkinen Sirpa 7.000 €
Kuntoliikunta ja astma

Helenius Mikko 5.000 €
Purniergisen singnaloinnin osuus pulmonaalihypertensiossa

Huhtakangas Jaana 8.000 €
Uniapnea ja aivoinfarkti

Hyrkäs Henna 6.000 €
Astmaatikkojen kylmäoireherkkyys ja siihen vaikuttavat tekijät

Hämäläinen Niina 8.000 €
Lapsen varhaisen ravitsemuksen merkitys allergisten sairauksien kehittymisessä.

Jaakkola Kari 3.000 €
KIAS/ Virusinfektiot kylmässä

(Kanervisto Merja 6.000 €, tutkimus ei jatkunut, apuraha peruutettu)
Astma, keuhkoahtaumatauti, terveyteen liittyvä elämänlaatu ja sosioekonominen asema

Karjalainen Minna 8.000 €
Keskosen kroonisen keuhkosairauden (bronkopulmonaalinen dysplasia) perinnöllinen tausta

Katajisto Milla 5.000 €
COPD-SAVE-kuntoutusseurantatutkimus

Kimpimäki Santtu 3.000 €
Kuntoliikunta ja astma

Knihtilä Hanna 4.000 €
Pienten hengitysteiden obstruktion arviointi – uudet mittausmenetelmät ja niiden soveltuvuus lapsipotilaille

Koivisto Miki 9.000 €
Astmaa sairastavien tupakointi: tupakoinnin määreet ja vaikutukset astman tasapainoon ja elämänlaatuun

Korhonen Virve Katariina 5.000 €
Uusiutuneet tuberkuloositapaukset Suomessa vuosina 1995-2013

Koskinen Anni 3.000 €
Endoskooppisen leikkaustekniikan ja pallolaajennuksen vertailu kroonisen sinuiitin hoidossa

Kääriö Heidi 8.000 €
Ympäristömikrobialtistumisen ja alentuneen astmariskin välisiä immunologisia mekanismeja käsittelevän väitöskirjan kirjoittamiseen

Lukkarinen Heikki 8.000 €
Kystisen fibroosin hoito Suomessa – keuhkojen toiminta, BMI ja kustannukset

Lukkarinen Minna 6.000 €
Lapsen varhaisen uloshengitysvaikeuden ennuste. VINKU5V-tutkimus

Mattila Tiina 4.000 €
Keuhkoahtaumatautikuolleisuus Suomessa Mini-Suomi –aineistoissa

Mäkitaro Juho 3.000 €
Tukikudoskantasolujen merkitys keuhkosyövässä

Määttä Anette Marleena 10.000 €
D-vitamiini, tupakansavulle altistuminen ja varhaislapsuuden hengitystieoireet ja ennuste kouluiässä

Nurmi Hanna 10.000 €
Kuopion yliopistollinen sairaala, Kuopio liittyvän interstitiaalisen keuhkosairauden luokittelu ja taudinkulku

Närhi Eemil Heikki Johannes 3.000 €
Kuntoliikunta ja astma

Palkola Nina 8.000 €
Ihmisen limakalvojen immuunipuolustus

Parisod Heidi 3.000 €
Varhaisnuorten tupakoimattomuuden ja terveydenlukutaidon tukeminen digitaalisen terveyspelin avulla

Saarela Elina 8.000 €
Nopean hengitystievirusten PCR-diagnostiikan vaikutus aikuispotilaan hoitoon

Salo Riikka 3.000 €
Syntymäajan ja elämäntapojen yhteys suomalaisten aikuisten astmaan ja hengitystieallergiaan

Savolainen Anna 3.000 €
Astman puhkeaminen ja astmalääkityksen tarve varhaisesta uloshengitysvaikeudesta kärsineillä lapsilla - Vinku tutkimuksen 14 v seuranta

Siltanen Hannele 10.000 €
Keuhkoahtaumatautia sairastavan ohjauksen näyttöön perustuva hoitotyön toimintamalli

Toivonen Laura 5.000 €
Pikornavirusten aiheuttamat hengitystieinfektiot pienillä lapsilla

Tommola Minna, Lääketieteen lisensiaatti, erikoislääkäri 7.000 €
Aikuisiällä alkava astma ja tupakointi Seinäjoki Adult-onset Asthma Study  (SAAS)-aineistossa

Tuomilehto Henri 3.000 €
Painonpudotuksen merkitys ostruktiivisen uniapnean hoidossa – kansainvälisen asiantuntijaryhmän selvityshanke 

Tuomisto Leena 6.000 €
Seinäjoki adult –onset asthma study (SAAS)

Turunen Riitta 6.000 €
Pikkulapsen ensimmäinen akuutti uloshengitysvaikeus: virusetiologia ja rinoviruksen eri genotyypit

Vattulainen Sanna 6.000 €
Molecular Genetic Mechanisms of Pulmonary Arterial Hypertension

Vilpas Sarkku 6.000 €
Kurkunpään yliherkkyysoireyhtymä. Metakoliinitesti ja oirekysely ylähengitysteiden ärsykeherkkyyden mittaamisessa