Olet täällä

2014

Apurahoja ja avustuksia myönnettiin 36 tutkijalle ja 2 selvityshankkeelle yhteensä 245 000 €. Hakijoita oli kaikkiaan 60 ja haettu summa yhteensä 483 322 €. Tuen suuruus vaihteli 2 000–60 000 euron välillä.

 

Tutkimusapurahan saaneet tutkijat, hankkeet ja tutkimusaiheet:

 

Anttalainen, Ulla

Postmenopausaaliset naiset, uniapnean hoito ja liitännäissairaudet

6.000 €

 

Backman, Katri

Thirty-year Follow-up of Early Childhood Wheezing

6.000 €

 

Blomster, Henry

Painonpudotuksen ja elämäntapaohjauksen merkitys obstruktiivisen uniapnean hoidossa ja sen liitännäissairauksien ehkäisyssä

5.000 €

 

Finell, Eerika

Sisäilmaongelma kokemuksena

8.000 €

 

Hadkhale, Kishor

Raskausajan ja varhaislapsuuden D-vitamiinin saannin yhteys astman kehittymiseen

5.000 €

 

Heikkinen, Sirpa

Kuntoliikunta ja astma

7.000 €

 

Huhtakangas, Jaana

Aivohalvaus ja uniapnea

6.000 €

 

Hyrkäs, Henna

Astmaa sairastavien kylmäoireherkkyys ja siihen vaikuttavat tekijät

5.000 €

 

Jumpponen, Mika

Biopolttolaitoksen huoltotyöntekijöiden altistuminen voimalaitosten tuhkan sisältämille komponenteille

5.000 €

 

Kalliola, Satu

Keuhkoputkien supistumistaipumus 3-6-vuotiailla, hengitystieoireisilla lapsilla

5.000 €

 

Kanervisto, Merja, Filha ry

Toimivat palkeet – palvelumuotoilua iäkkään hengityssairaan arjen parhaaksi -projektissa tehtävä tutkimustyö. Projektin toteuttavat yhteistyössä Filha, Hengitysliitto, Allergia- ja Astmaliitto, Apteekkariliitto, Hotus (Hoitotieteen tutkimussäätiö) ja Salon kaupunki.

10.000 €

 

Knihtilä, Hanna

Pienten hengitysteiden obstruktion arviointi – uudet menetelmät ja niiden soveltuvuus lapsipotilaille

5.000 €

 

Koivisto, Miki

Astmaa sairastavien tupakointi: tupakoinnin määreet ja vaikutukset astman tasapainoon ja elämänlaatuun

4.000 €

 

Koponen, Petri

Virukset ja geneettiset tekijät bronkioliitin ennusteessa

5.000 €

 

Koskela, Jukka

Pitkäaikaisseurantaan perustuvien tautimallien kehitystyö astmassa ja COPD:ssä: Riskipotilaiden varhainen tunnistus

4.000 €

 

Kärkkäinen, Miia

Idiopaattisen keuhkofibroosin ja asbestoosin erot ja yhtäläisyydet – kahden erilaisen keuhkofibroosin vertailu

6.000 €

 

Laatikainen, Anne

Osteoporoosi ja astma

6.000 €

 

Lietzen, Raija

Elämänhallinnan (koherenssi) merkitys astmaan sairastumisessa kuormittavien elämäntapahtumien yhteydessä

3.000 €

 

Merikallio, Heta

Ilmateiden solujen muutokset keuhkoahtaumataudissa

6.000 €

 

Muraja-Murro, Anu

Uudet parametrit obstruktiivisen uniapnean diagnostiikassa

3.000 €

 

Mustonen, Kirsi

Kosteusvaurion yhteys tulehdusreaktioon 6–vuotiailla lapsilla

2.000 €

 

Myllylä, Minna

Individual changes in BMI and CPAP usage development during long-term CPAP-therapy – A 5 year-follow-up study

3.000 €

 

Näsänen-Gilmore, Pieta

Ennenaikaisen syntymän ja raskausajan vaikutus astman ja hengityselintautien puhkeamiseen lapsuudessa ja aikuisuudessa

6.000 €

 

Okasha, Omar

Population effects of routine infant conjugate vaccination on pneumococcal adults with underlying medical conditions in Finland

6.000 €

 

Oksman, Päivi

Subakuuttien virus- ja bakteeri-infektioiden merkitys keuhkoputkien limakalvon kroonisessa tulehduksessa

6.000 €

 

Paaso, Elina

Astman alatyyppien määrittäminen epidemiologisten ja kliinisten menetelmien avulla

5.000 €

 

Parisod, Heidi

Varhaisnuorten tupakoimattomuuden ja terveyden lukutaidon tukeminen digitaalisen terveyspelin avulla.

5.000 €

 

Pelkonen, Margit

Twenty-eight year trends in hospitalization and mortality associated with chronic bronchitis

3.000 €

 

Päivinen, Marja

Suomalaisten urheilevien nuorten keuhkotoimintaterveystarkastuksessa

4.000 €

 

Rantala, Pirre

Tuberculosis among immigrants in Finland: 1995–2011

5.000 €

 

Rimpilä, Ville

Transcutaneous Carbon Dioxide and Sleep-Disordered Breathing

3.000 €

 

Saarela, Elina

Nopean hengitystievirusten PCR-diagnostiikan vaikutus aikuispotilaiden hoitoon: satunnaistettu kontrolloitu tutkimus

4.000 €

 

Saaresranta, Tarja

Unenaikaisten hengityshäiriöiden ja niiden ennuste (Paimio Study ja ESADA)

6.000 €

 

Suojalehto, Hille

Hengitysteiden inflammaatiomarkkereiden karakterisointi astmassa ja nuhassa

6.000 €

 

Tirkkonen, Jenni

Terveysvaikutusten arviointi kosteusvaurioisista ympäristöistä kerätyistä pölynäytteistä biologisen aktiivisuuden perusteella

4.000 €

 

Tuomilehto, Henri

The impact of Obstructive Sleep Apnoea on Microvascular Complications in type 1 Diabetics in Europe

3.000 €

 

Tuovinen, Eeva-Liisa

Smoking Behavior and BMI: Associations with MBO Risk Factors

4.000 €

 

Lisäksi

 

Hengityssairaan hyvä hoito – miten järjestetty? Selvityshanke. Hengitysliitto ry ja Filha ry. Yhteistyössä mukana Keuhkolääkäriyhdistys.

Aikuisten ja erityisesti ikääntyneiden hengityssairaiden hoidon järjestämistavat ja niiden resursointi valtakunnallisesti.

60.000 €