Olet täällä

2012

Apurahoja myönnettiin 22 hakijalle yhteensä 89 500 €. Niitä maksettiin edellisvuoden myönteiset päätökset huomioon otettuna 94 000 €. Hakijoita oli kaikkiaan 45 ja haettu summa yhteensä 272 375 €.

Myönnetyt apurahat:

 

 1. Hamari, Anna Katariina, Lääketieteen kandidaatti (lisensiaatti kevät 2012), Oulun yliopisto

Smoking cessation in young adults / Nuorten tupakoinnin lopettaminen

Väitöskirjan viides osatyö. Väitös 2014.

5.000 €

 

 1. Harju, Maijakaisa, Naistentautien ja synnytysten el, KYS, Naistentautien ja synnytysten klinikka

Raskaus, synnytys ja myöhäislapsuuden astma ja allergiset sairaudet – epidemiologinen tutkimus

Väitös.

3.000 €

 

 1. Heikkinen, Sirpa Anna Maria, LK, tutkija, Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus ja Oulun yliopisto

Kuntoliikunta ja astma

Väitöstyö. Tutkimus on osa astman ohjatun omahoidon kehittämisohjelmaa, jonka johtajana toimii prof. Maritta Jaakkola

4.000 €

 

 1. Jounio, Ulla Valpuri, LL, OYS, lastenklinikka

Bakteerien nielukantajuus astmaa sairastavilla ja terveillä varusmiehillä

Väitös syksyllä 2012. Osa tutkimusta: kylmä infektiot ja Astma-sotilailla.

3.000 €

 

 1. Juusela, Maria Dagmar, LL, EL, HUSLAB, Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

Keuhkoputkien supistumisherkkyys suomalaisessa väestössä, epidemiologinen ja metodologinen tutkimus

Väitöskirjatyö. Tavoitteena painatuslupa 6/2012. Kuuluu osana kansainväliseen FinEsS-tutkimukseen.

4.000 €

 

 1. Kainu, Tiina Annette, LT, el, HUS, Meilahden kolmiosairaala

Noninvasiivisen kaksoispaineventilaatiohoidon vaikuttavuus potilaiden elämänlaatuun; Severe Respiratory insufficiency – kyselyn käännös ja validointi Suomeen

Tutkimus

4.000 €

 

 1. Kalliola, Satu Anu-Hannele, LL, lastentautien erikoislääkäri, HYKS, Iho- ja allergiasairaala

Keuhkoputkien supistumistaipumus 3-6-vuotiailla, hengitystieoireisilla lapsilla

Väitöskirjatyö

5.000 €

 

 1. Kaunisto, Jaana Kristiina, LL, erikoistuva, TYKS, Keuhkosairauksien klinikka, Turun yliopisto

Suomalainen IPF-rekisteri

Väitöskirjan 1. osatyö.

3.000 €

 

 1. Krebs, Rainer, MSc, researcher, Helsingin yliopisto, Transplantation laboratory

Role of VEGFR-1 and -2 in Experimental Obliterative Bronchiolitis

Väitöskirjatyö. Arvioitu valmistumisaika kevät 2012.

5.000 €

 

 1. Kupiainen Henna Elina, FM molekyylibiologia, lääketieteen opiskelija, LTDK, Tartu Ülikooli

Tartto, Viro

Tautimallit kroonisessa obstruktiivisissa keuhkosairauksissa: kliiniset ja geneettiset riskitekijät huonolle elämänlaadulle ja enneaikaiselle kuolemalle

Väitöskirjatyö. Osa astman ja keuhkoahtaumataudin yksilöllinen hoito – tutkimusta (Helsinki Chronic

Airway Disease -cohort).

5.000 €

 

 1. Lietzen, Raija Liisa, TtM, Turun yliopisto

Kuormittavien elämäntapahtumien merkitys astmaatikon oireiden vaikeutumisessa

Väitöskirjan 2. osatyö.

4.000 €

 

 1. Linja-aho, Anna, LK, Helsingin yliopisto, keuhkosairauksien klinikka

Polymerisoitu immunoglobuliinireseptori ja alfa- 1 –antitrypsiini COPD:n kehittymisessä

Väitös.

3.000 €

 

 1. Louhelainen, Noora Susanna, LL, Helsingin Lääkärikeskus

Non-Invasive biomarkers of oxidative stress and cell defence in COPD and asthma;

Specific emphasis on smoking cessation

Väitös. Yhteenveto kirjoitus / viimeistelyvaiheessa

3.000 €

 

 1. Merikallio Heta Marja, FM, Kliinisen tutkimuksen keskus, Oulun yliopisto

Tiivisproteiinien ilmentyminen ja säätely keuhkoahtaumataudissa

Väitös.

4.000 €

 

 1. Pruikkonen, Hannele, Lastentautien erikoislääkäri, OYS, Lasten ja nuorten klinikka

Hengitystieinfektioon liittyvä hengenahdistus lapsilla.

Väitös.

4.500 €

 

 1. Päivinen, Marja Kristiina, LiTM, tutkija, jatko-opiskelija

Liikunnan harrastajan keuhkojen toiminta ja hengitysoireet

Väitöskirjan osatyö.

4.000 €

 

 1. Reijula, Jere Petteri, LK, Itä-Suomen yliopisto

Tupakansavulle altistuminen, keuhkosyöpä ja astma ravintola-ammatissa

Väitöskirjan 4. osatyö.

5.000 €

 

 1. Savolainen, Laura Eliisa, MMM, Helsingin yliopisto, bakt. ja immun. osasto

Menetelmä lipoarabinomannaanin (LAM) osoittamiseksi tuberkuloosipotilaiden virtsanäytteestä

Väitös.

5.000 €

 

 1. Tamminen, Jenni Aurora, FM, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto

BMP inhibiittori Gremliini mesotelioomassa

Väitöskirjan osa.

3.000

 

 1. Tiili, Emmi Maaria, FM, tutkija, Työterveyslaitos

Geneettisten tekijöiden merkitys tupakkariippuvuudessa

Väitös.

4.000 €

 

 1. Tuomilehto, Henri Pekka Iivari, dosentti, Uniklinikka Oivauni

Uniapnea ja Diabetes Euroopassa - sydän- ja verisuonisairastavuus

Hanke. Pohjautuu ”Early prevention of diabetes Complications in Europe” –

monikeskustutkimusta.

4.000 €

 

 1. Wennerström, Linda Annika, FM, tohtorikoulutettava, Haartman Instituutti

The evaluation of Risk genes in Sarcoidosis

Väitös. Osa sarkoidoosin ennuste Suomessa (SES) tutkimuskokonaisuutta.

5.000 €