Olet täällä

2011

Apurahoja myönnettiin 16 hakijalle yhteensä 83 000 €. Niitä maksettiin edellisvuoden myönteiset päätökset huomioon otettuna 90 500 €. Hakijoita oli kaikkiaan 30.

Myönnetyt apurahat:

Aaltonen, Hertta, lääkäri KYS/ Lasten ja nuorten klinikka, Kuopio

Virusetiologian vaikutus bronkioliitin ennusteeseen 20 vuoden seurannassa

Väitöskirjan osa. Tutkimus on osa Lasten astman 30-vuotis seurantatutkimusta (LASAS-30)

3.000 €

Anttalainen, Ulla Kristiina, LL, TYKS/Keuhkotaudit

Postmenopausaalisten naiset, uniapnean hoito ja liitännäissairaudet

Tutkimus on jatkoa samanaiheiselle väitöskirjatyölle. (Väitellyt vuonna 2008)

5.000 €

Filha ry

Keuhkoahtaumataudin seulonta mikrospirometrillä akuutin hengitystietulehduksen yhteydessä

Pilottitutkimus

Ehdollinen apuraha, kunnes tarkempi selvitys rahoitussuunnitelmasta 15.000 €

 

Hamari, Anna Katariina, Lääketieteen kandidaatti, Oulun yliopisto

Smokeless tobacco use, smoking and dual use in Finnish young adults

Väitöskirjaan tähtäävä tutkimus.

(1. palkinto v. 2010 keuhkolääkäriyhdistyksen Progress Report –kilpailussa) 5.000 €

 

Ilumets, Helen, tutkija -lääkäri, Biomedicum, Helsinki

Iän ja tupakoinnin vaikutukset ysköksen matriksin metalloproteinaasijen ja surfaktanttiproteiinijien tasoon

Väitöskirjatyön osa. Väitös on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2011 loppuun mennessä.

4.000 €

 

Juusela, Maria Dagmar, LL, EL, HUSLAB, Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

Keuhkoputkien supistumisherkkyys suomalaisessa väestössä, epidemiologinen ja metodologinen tutkimus

Väitöskirjatyö. Tavoitteena valmistua vuoden 2011 aikana. Kuuluu osana kansainväliseen

FinEsS-tutkimukseen. 5.000 €

 

Koskela, Jukka, lääketieteen kandidaatti, nuorempi tutkija, HYKS-instituutti, keuhkosairauksien

tutkimusyksikkö

Pitkäaikaisseurantaan perustuvien tautimallien kehitystyö astmassa ja COPD:ssä: riskipotilaiden varhainen tunnistus

Väitöskirjan osa 3.000 €

 

Koponen, Petri, LL, TAYS

Geneettiset tekijät ja virukset bronkioliitin ennusteessa

Väitöskirjatyö. 5.000 €

 

Krebs, Rainer, MSc, researcher, Helsingin Yliopisto, Transplantation laboratory

Role of VEGFR-1 and -2 in Experimental Obliterative Bronchiolitis

Väitöskirjatyö. 4.000 €

 

Kupiainen, Henna Elina, FM molekyylibiologia, lääketieteen opiskelija, LTDK, Tartu Ülikooli,

Tartto, Viro

Tautimallit kroonisessa obstruktiivisissa keuhkosairauksissa: kliiniset ja geneettiset riskitekijät huonolle elämänlaadulle ja enneaikaiselle kuolemalle

Tavoitteena väitöskirjatyön aloitus. Osa astman ja keuhkoahtaumataudin yksilöllinen hoito – tutkimusta. 5.000 €

 

Liukko, Aino Liisa Katriina, lääketieteen opiskelija, Kliinisen mikrobiologian laitos, UEF

Eläinperäisten allergeenien T-solutunnistus allergisessa immuunivasteessa ja sen merkitys siedätyshoidon kehittelyssä

Väitöskirjan osa. Väitöskirjatyö on osa kliinisen mikrobiologian yksikön

allergiatutkimusryhmän tutkimusta. 4.000 €

 

Merikallio, Heta Marja, FM, väitöskirjatutkija, Kliinisen tutkimuksen keskus, Oulun yliopisto

Tiivisproteiinien ilmentyminen ja säätely keuhkoahtaumataudissa

Osa väitöskirjaan. Neljäs osatyö. 5.000 €

 

Pallasaho, Paula, LT, erikoislääkäri, Työterveyslaitos, Helsinki

Keuhkoahtaumataudin ilmaantuvuus ja riskitekijät

Osana FinEsS-tutkimusta. 5.000 €

 

Reijula Jere Petteri, Lääketieteen yo, opiskelija

Ravintolatyöntekijöiden altistuminen tupakansavulle ja hengityselinsairaudet

Tutkimus osana väitöskirjaan tähtäävää työtäni 5.000 €

 

Savolainen, Laura, MMM, Haartman Instituutti, Helsingin yliopisto

Uusien menetelmien etsiminen TB diagnostiikan parantamiseksi

Väitöskirjatyö 5.000 €

 

Seppänen, Tiina Maarit, DI, Oulun yliopisto

Autonomisen hermoston säätely hengitysvastuksen dynaamisissa muutoksissa ylempien hengitysteiden sairauksissa

Väitöskirjatyö 5.000 €