Olet täällä

2009

Apurahoja ja avustuksia myönnettiin ja maksettiin 21 hakijalle yhteensä 362 100 €. Hakijoita oli kaikkiaan 49.
 

Myönnetyt apurahat:

Blomster, Henry, LL, KYS

Kirurgisen hoidon vaikutus obstruktiiviseen uniapneaan sekä uniapneaan liittyvien liitännäissairauksien ehkäisyyn

- Väitöskirjatyö. 3.000 €

 

Filha ry / Lisäys 17.3.2009 => Tukea haetaan seuraavan osallistujan kustannuksiin;

Dr. Rukije Mehmeti, pneumophtisiologiest, University Clinical Center-Hospital for Lung

Diseases, Kosovo => Osallistuminen kansainväliselle tuberkuloosikurssille 20.–24.4.2009,

Tarto, Viro. 1.600 €

 

Heckman, Caroline, PhD, MD, Senior Researcher, Biomedicum, Helsinki

Molecular pathogenesis and treatment of lymphangioleiomyomatosis

- Tutkimus. 3.000 €

 

Hodgson, Ulla Aulikki, LT, erikoislääkäri, HYKS, keuhkosairauksien klinikka

Opintomatka Bromptonin sairaalaan (keuhkoparenkyymin ja harvinaisten keuhkosairauksien yksikkö). 3.000 €

 

Hyvärinen, Mari Katriina, LL, Kuopion yliopisto

Varhaislapsuuden hengenahdistuksen ennuste, 11 vuoden prospektiivinen seurantatutkimus

Väitöskirjatyö. 3.000 €

 

Ilumets, Helen, tutkija -lääkäri, Biomedicum, Helsinki

Ysköksen ja plasman matriksin metalloproteinaasitasot tupakoimattomilla ja tupakoivilla varusmiehillä

- Väitöskirjatyön osa. 3.000 €

 

Jounio, Ulla Valpuri, LL, erikoistuva, OYS, lasten ja nuorten tulosyksikkö

Respiratory infections and nasopharyngeal carriage of S. pneumoniae and N. meningitides in asthmatic and non-asthmatic military recruits

Väitöskirjatyö. Osa “Respiratory infections in cold environment”-tutkimusta. 3 .000 €

 

Juusela, Maria Dagmar, LL, HUS, Iho- ja allergiasairaala

Keuhkoputkien supistumisherkkyys suomalaisessa väestössä, sen liittyminen astmaan ja keuhkoahtaumatautiin sekä keuhkojen muihin toimintahäiriöihin

Väitöskirjatyö. Kyseessä on FinEsS-tutkimus (Suomi, Ruotsi, Viro), jossa oma

aineistoni on kerätty Kemissä ja Helsingissä. 3.000 €

 

Koponen, Petri, LL, TAYS

Geneettiset tekijät ja virukset bronkioliitin ennusteessa

Väitöskirjatyö, osajulkaisu. 3.000 €

 

Kreivi, Hanna-Riikka, LL, HYKS, keuhkosairauksien klinikka

Obstruktiivinen uniapnea – oireista seurantaa

Väitöskirjatyö. 4.000 €

 

Kukkonen, Mari Kaarina, FM, tutkija, Työterveyslaitos

Yksilöllisten alttiustekijöiden merkitys asbesti- ja tupakka-altistumiseen liittyvissä keuhkosairauksissa

- Väitöskirjan osatyö. 3.500 €

 

Lampela, Pekka Jouko Olavi, LL, ylilääkäri, Folkhälsan Syd Ab, Meltolan yksikkö

Keuhkoahtaumataudin sairaalahoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa

Väitöskirjatyö. Osa suurempaa tutkimuskokonaisuutta => Ahtauttavien keuhkosairauksien sairaalapalveluiden seurantatutkimus 1972–2004. 5.000 €

 

Lappalainen, Mikko Harri Juhani, proviisori, tutkija, Terveyden ja Hyvinvoinnin

laitos THL

Ympäristömikrobialtistus ja lapsen immuunijärjestelmän kehittyminen¨

Väitöskirjatyö. Väitöskirjatutkimuksen osatyöt ovat osa kahden syntymäkohortin

(LUKAS ja MAA) aineistoa. 3.000 €

 

Lehtimäki, Lauri Antero, LT, erikoistuva lääkäri, TAYS

CT-kuvaus ja tulehdusmittaus keuhkoahtaumataudissa

Osa suurempaa projektia, jossa selvitetään tulehdusmittausten roolia COPD:ssä.

3.000 €
 

Louhelainen, Noora Susanne, LL

Ei-invasiiviset biomerkkiaineet astmassa, keuhkoahtaumataudissa ja nuorilla

tupakanpolttajilla

Väitöskirjatyön osa. 3.000 €

 

Pahkala, Riitta Helena, apulaisylihammaslääkäri, Kuopion yliopistollinen sairaala

Aikuisten ja lasten unenaikaisten hengityshäiriöiden riskitekijät

Hanke liittyy kahteen laajaan, poikkitieteelliseen interventiotutkimushankkeeseen

(prof. T. Lakka ja LT H.- Tuomilehto). Aikuistutkimus; Ryhmän asiantuntija ja kahden

käsikirjoituksen tekijä. Lapsitutkimus; väitöskirjatyön ohjaaja. 3.000 €

 

Putus, Tuula Marja, LT dosentti, IndoorAid, TTL => virkavapaalla

Huonepölyn toksisuus kosteusvauriorakennusten hengityssairailla (astma, COPD, bronchiektasiat, ABBA, idiopaattinen fibroosi jne.)

Hanke liittyy Työterveyslaitoksen ja Helsingin yliopiston soveltavan kemian ja mikrobiologian laitoksen yhteiseen tutkimukseen. (Liittyy ns. SATAKUNTA-hankkeeseen ja valtioneuvoston käynnistämään ”Kosteus- ja homevaurioiden torjuntatalkoisiin” jota koordinoi Ympäristöministeriö). 3.000 €

 

Sahlman, Johanna Karoliina, LL, KYS, KNK-klinikka

Lievän obstruktiivisen uniapnean ennuste, hoito ja tautiin liittyvä hidas tulehdusreaktio: painonpudotuksen ja elämäntapamuutosten vaikutus ylipainoisilla potilailla.

Väitöskirjatyö. Osa Lievän obstruktiivisen uniapnean hoito painonpudotuksen ja elämäntapamuutosten avulla – tutkimusta. 3.000 €

 

Tuomilehto, Henri Pekka Iivari, LT, Universite de Montreal

Lasten ja aikuisten unenaikaiset hengityshäiriöt ja niiden inflammatoriset vaikutukset

Tutkimuskokonaisuus koostuu kolmesta eri tutkimusprojektista liittyen unenaikaisiin hengityshäiriöihin. 3.000 €

 

Turunen, Mari Annika, FM, tutkija, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos THL

Hotes – Terveysvaikutukset kosteusvauriorakennuksessa ennen remonttia ja sen jälkeen

Väitöskirjatyön osa. Projekti tehdään yhteistyössä Helin Homeloukku-projektin kanssa.

3.000 €

 

Hengitysliitto ry 300.000 €