Olet täällä

2008

Apurahoja myönnettiin ja maksettiin 15 hakijalle yhteensä 60 000 €. Hakijoita oli kaikkiaan 40.

Myönnetyt apurahat:

Aittokallio, Jenni Maria, LL, tutkija, Unitutkimusyksikkö, Turun yliopisto

Sepelvaltimotaudin ja unenaikaisten hengityshäiriöiden varhaismuutokset keski-ikäisillä naisilla

Väitöskirjatyö.

3.000 €

 

Anttalainen, Ulla Kristiina, LL, TYKS/Keuhkotaudit

Postmenopausaalisten naisten hengityshäiriöt

Väitöskirjatyö.

4.000 €

HES-apuraha vuonna 2001 (20 000 mk) => Postmenopausaalisten naisten hengityshäiriöt.

 

Filen, Sanna Johanna, FM, tutkijakoulutettava, Turun yliopisto, Turun Biotekniikan keskus

Lymfosyyttien erilaistumiseen johtavat tekijät ja niiden merkitys astman kehittymiselle.

- Väitöskirjatyö.

4.000 €

 

Heckman, Caroline, PhD, Researcher, Biomedicum, Helsinki

Targeting lymphatics for the treatment of lymphangioleiomyomatosis.

4.000 €

 

Ilumets, Helen, tutkija-lääkäri, Biomedicum, Helsinki

Matriksin metalloproteinaasit nuorten terveiden tupakanpolttajien indusoidussa ysköksessä.

- Väitöskirjatyö.

3.000 €

HES-apuraha vuonna 2005 (3.000 €) => Matrixin metalloproteaasin merkitys keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikassa.

 

Jounio, Ulla Valpuri, LL, assistentti, Oulun yliopisto, mikrobiologian laitos

Respiratory infections and nasopharyngeal carriage of Streptococcus pneumonia and Neisseria meningitidis in asthmatic and non-asthmatic military recruits

- Väitöskirjatyö. Osa “Respiratory infections in cold environment”-tutkimusta

4.000 €

 

Juusela, Maria Dagmar, LL, HUSLAB/Kliinisen fysiologian ja istooppilääketieteen yksikkö

Keuhkoputkien supistumisherkkyys suomalaisessa väestössä, sen liittyminen astmaan ja keuhkoahtaumatautiin sekä keuhkojen muihin toimintahäiriöihin

- Väitöskirjatyö. FinEsS-tutkimusryhmässä

5.000 €

 

Juvonen, Raija Anneli, LL, kurkku- nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri, Kansanterveyslaitos, Oulun yliopisto, Puolustusvoimat

Nuorten astmaa sairastavien ja terveiden varusmiesten hengitystieinfektioidet ja kylmäaltistus

Väitöskirjatyö. Osa tutkimusprojektista hengitystieinfektiot kylmässä ympäristössä eli kylmä- , infektiot ja astma sotilailla (KIAS –tutkimus)

4.000 €

 

Kainu, Tiina Annette, LL, DI, HUS, Keuhkosairauksien klinikka, Meilahden sairaala

Spirometria ja bronkodilataatiovaste väestössä

Väitöskirjatyö. Osa FinEsS-Helsinki kokonaisuutta.

5.000 €

 

Palkola, Nina Viveka, FM, tutkija, Haartman-Instituutti

Streptococcus pneuminiae – specific B cells and their homing profiles in pneumonia and after vaccination.

Väitöskirjatyö. Tutkimus on osa Palkolan ihmisen limakalvojen immuunipuolustusta selvittävää väitöskirjatutkimusta.

4.000 €

 

Päivinen, Marja Kristiina, LiTM, tutkija, Urheilulääketieteen säätiö

Sisäilma, liikunta, hengitysoireet ja astma

Tutkimus on osa suurempaa koulujen sisäilman tutkimushanketta. Muodostaa osan Päivisen väitöskirjatyötä.

4.000 €

HES–apuraha vuonna 2006 (5.000 €) => Asthma and exercise-induced asthma in Finnish swimmers.

 

Rouhos, Annamari Susanna, LL, keuhkosairauksien erikoislääkäri, HYKS, Keuhkoklinikka, Helsingin yliopisto

Uloshengitysilman typpioksidipitoisuus terveillä helsinkiläisillä ja astmaoireisilla varusmiehillä

– atopian ja tupakoinnin vaikutukset

Väitöskirjatyö. Osa FinEsS-tutkimusprojektia.

5.000 €

 

Sinisalo, Ulla Marjatta, LL, EL, TAYS, Sisätautien klinikka

Kroonista lymfaattista leukemiaa (KLL) sairastavien potilaiden keuhkokuumeen ehkäisy

(Rokotusvasteet ja vasta-aineiden toiminta).

- Väitöskirjatyö

4.000 €

 

Vuorinen, Kirsi Elisa, FM, tutkija, Biomecum, Helsinki

Fibroosin syntymekanismit ja ehkäisy idiopaattisessa keuhkofibroosissa.

Väitöskirjatyö.

3.000 €

HES-apuraha vuonna 2005 (3.000 €) => Sama työ.

 

Wennerström, Linda Annika, FM, PhD opiskelija, Helsingin yliopisto

Sarkoidoosin ennuste Suomessa (SES)

Väitöskirjatyö

4.000 €