Olet täällä

2005

Apurahoja myönnettiin 10 hakijalle yhteensä 28 500 €. Kun edelliseltä vuodelta siirtyi yksi hanke kuluvalle vuodelle, apurahoja maksettiin yhteensä 36 000 €.

Myönnetyt apurahat:

Ilumets, Helen, tutkija-lääkäri (Biomedicum, Helsinki)

 

Matrixmetalloproteaasien merkitys keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikassa

väitöskirjatyö, joka liittyy keuhkosairauksien klinikan tekemään keuhkosairauksien tutkimukseen

3.000 €

 

Kinnunen, Tuija Helena, Työterveyslääkäri (Kokkolan terveyskeskus Työplus)

COPD-potilaan sairaalapalveluiden käyttö sairauden edetessä ensimmäisestä sairaalahoitojaksosta kuolemaan

vätöskirjatyö

3.000 €

 

Pulkkinen, Ville Pertti, FM (Biomedicum, lääketieteellisen genetiikan osasto, Helsingin yliopisto)

Kahden astmalle altistavan geenin karakterisointi

väitöskirjatyö, jatkoa v. 1994 aloitetulle astmaprojektille

3.000 €

 

Pykäläinen, Maritta Kristiina, FM, tutkija/jatko-opiskelija (Turun Biotekniikan keskus)

Astman ja atopian immunopatogeneesi – T-solujen erilaistumiseen vaikuttavien geenien spesifinen merkitys

väitöskirjatyö, osa prof. Riitta Lahesmaan molekyyli-immunologian tutkimusryhmän tutkimusta

2.500 €

 

Rautajoki, Kirsi Johanna, FM, tutkija (Turun biotekniikan keskus)

IL-4:n vaikutukset erilaistumattomiin T-lymfosyytteihin

vaikutuksia välittävien proteiinierojen ja muiden mekanismien tunnistaminen

vätöskirjatyö, osa T-lymfosyyttien erilaistumista koskevaa tutkimusta

2.500 €

 

Rehn, Tiina Susanna, LL (Biomedicum, Helsingin yliopisto, HYKS, keuhkosairauksien klinikka, Helsinki)

Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikan uudet menetelmät

vätöskirjatyö, liittyy keuhkosairauksien klinikan tekemään tutkimukseen

3.000 €

 

Tahvanainen, Johanna Marika, FM, tutkija/jatko-opiskelija (Turun Biotekniikan keskus)

Astmassa ja allergisissa tulehduksissa merkittävien T-auttajasolujen kehittymiseen johtavat signalointimekanismit

väitöskirjatyö, osa prof. Lahesmaan molekyyli-immunologian tutkimusryhmän tekemää astman ja allergian tulehdusmekanismeja koskevaa tutkimusta

2.500 €

 

Tikkanen, Jussi Matias, LT (HUS, Transplantaatiolaboratorio, Helsinki)

Verisuonikasvutekijät obliteroivassa bronkioliitissa

osa dosenttien Karl Lemström ja Petri Koskinen johtamaa tutkimusta: Obliteroivan bronkioliitti keuhkosiirron jälkeen

3.000 €

 

 

Vendelin, Heli Johanna, FM, tutkija (Helsingin yliopisto, lääketieteellisen genetiikan osasto)

Astman uuden alttiusgeenin, GPRA:n toiminnan selvittäminen

väitöskirjatyö, osa prof. Juha Keren johtamaa Astman alttiusgeeni – tutkimusprojektia

3.000 €

 

Vuorinen, Kirsi Elisa, FM, tutkija ( Biomedicum, Helsinki)

Fibroosin syntymekanismit ja ehkäisy idiopaattisessa keuhkofibroosissa

väitöskirjatyö, liittyy keuhkosairauksien klinikan tekemään keuhkosairauksien tutkimukseen       

3.000 €