2003

Hyväksymiskelpoisia apurahahakemuksia ei tullut eikä avustuksia maksettu.