2002

Hyväksymiskelpoisia apurahahakemuksia ei tullut eikä avustuksia maksettu.