Eläkevakuutus

Apurahan saaja on velvollinen hankkimaan itselleen lakisääteisen sosiaaliturvan Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melasta silloin, kun hänelle on myönnetty apuraha jonka turvin hän työskentelee Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta ja kun apuraha on vuosituloksi muutettuna vähintään 3 779 euroa (vuoden 2016 taso).

HES-säätiö ilmoittaa eläkevakuutuksen (MYEL) piiriin kuuluvat apurahansaajat Melalle. Ilmoitus sisältää tietoja myönnetystä apurahasta ja mm. apurahansaajan henkilötunnuksen.

Apurahan saajan on ilmoitettava vastaanottamansa apuraha myös veroilmoituksessaan.

Lisätietoja:

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela

Myel-vakuutusopas