Olet täällä

Vuoden 2019 apurahat on jaettu 

Hengityssairauksien tutkimussäätiö (HES) jakoi apurahoja 32 tutkijalle yhteensä 323 200 €. Apurahojen suuruus vaihteli 4500 € ja 90 000 € välillä. Suurin apuraha 90 000 € myönnettiin apulaisprofessori Lauri Lehtimäelle, jonka tutkimus koskee astman tulehdustyyppien ja keuhkoputkien toimintahäiriön toteamista. 
 
Lauri Lehtimäen tutkimus liittyy laajaan monivuotiseen tutkimushankkeeseen, jonka projekteista osa on jo käynnissä ja osa juuri käynnistymässä. Hankkeessa on kaksi päälinjaa ja neljä erillistä tutkimusprojektia, jotka tehdään pääosin Tampereen yliopistossa ja osin yhteistyönä Oxfordin yliopiston kanssa. 
 
Tutkimushankkeen toisessa päälinjassa tutkitaan pienten keuhkoputkien toimintahäiriöitä kahdella uudella tekniikalla. Nykyisin astman toteamisessa käytettävä puhalluskoe (spirometria) ei välttämättä tunnista pienten keuhkoputkien ahtaumaa. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää menetelmiä, joiden avulla pienten keuhkoputkien toimintahäiriöt olisivat paremmin tunnistettavissa. Menetelmiä voitaisiin hyödyntää astman toteamisen lisäksi potilaiden pahenemisvaiheriskin arvioinnissa ja hoidon ohjaamisessa. 
 
Toisessa tutkimuslinjassa kehitetään uusia menetelmiä astmaan liittyvän limakalvotulehduksen toteamiseksi. Vaikka astman taustalla on hengitysteiden limakalvotulehdus, nykyään astma todetaan vasta tulehdukseen liittyvän hengitysteiden ahtautumisen perusteella. Uusien menetelmien avulla pyritään toteamaan astman lääkehoidon kannalta tärkeä limakalvotulehdus ja pyritään näin parantamaan diagnostiikan lisäksi myös astman hoidon onnistumista. 
 
Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Lauri Lehtimäki toimii apulaisprofessorina Tampereen yliopistossa sekä osastonylilääkärinä Tays allergiakeskuksessa. Hän tekee tutkimustyön lisäksi myös potilastyötä hoitaen pääasiassa astmaa ja vaikeaa astmaa. Parhaillaan hän tekee tutkimus- ja potilastyötä Oxfordin yliopistossa. 
 
Hengityssairauksien tutkimussäätiö (HES-säätiö) tukee hengityssairauksiin ja hengitysterveyteen liittyvää tutkimus-, kehittämis- ja palvelutoimintaa. Apurahoja ja avustuksia myönnetään hengityssairauksien ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen liittyviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä palvelutoimintaan.

Katso kaikki apurahan saaneet täällä