Olet täällä

Liity jäseneksi
Vertaistoiminta yhdistyksessämme ja Hengitysliiton vertaistoiminta

Vertaistoiminta

Vertaistoiminnalla tarkoitetaan joko vapaamuotoista tai organisoidusti järjestäytynyttä omaehtoista, vastavuoroista apua ja tukea, jossa samanlaisessa elämäntilanteessa olevat vertaiset yhdessä jakavat elämänkokemuksiaan ja tunteitaan. Vertaistoiminta perustuu yhteenkuuluvuuden tunteeseen, yhteisöllisyyteen, tasa-arvoisuuteen ja toisen ihmisen kunnioitukseen. 

Vertaistuen tarkoituksena on edistää osallistujien hyvinvointia ja jaksamista. Sen avulla ihmisellä on mahdollisuus voimaantua. Vertaistoiminta perustuu kokemukselliseen asiantuntijuuteen, jossa ryhmäläisten omat elämänkokemukset korostuvat. 

Vertaisryhmä, muodostuu ihmisten liittyessä vapaaehtoisesti yhteen käsittelemään tarpeitaan ja ongelmiaan. Vertaisryhmällä tarkoitetaan samankaltaisessa tilanteessa olevien ihmisten halua jakaa kokemuksia ja tietoa toisia kunnioittavassa ilmapiirissä. 

Vertaisryhmän yksi päätehtävä on sen tarjoaman sosiaalisen tuen lisäksi sen jäsenten selviytymiskeinojen lisääminen. Ryhmässä koetut oivallukset, toisten kertomat kokemukset, käytännön vinkit ja tunteiden jakaminen antavat käytännön apua selvitä ja edetä sairauden kanssa. Ne antavat toivoa ja auttavat näkemään valoa pimeän tunnelin päässä. 

Vertaisryhmän arvoja ja sääntöjä:

Luottamuksellisuus: Kaikki ryhmässä puhuttu on luottamuksellista. ( Jokainen tietenkin vastaa itse omista ajatuksistaan ja oivalluksistaan ja on vapaa kertomaan niitä eteenpäin)

Avoimuus: Ryhmän toiminnan edellytys on avoimuus. Puhuminen ja jakaminen auttavat. 

Kunnioitus: Ihmisten tulee käyttäytyä ja suhtautua kunnioittavasti toisiaan kohtaan. Tulee myös kunnioittaa jokaisen osallistujan tilaa ja aikaa. 

Erilaisuuden arvostaminen: Hyväksytään ihmiset ja heidän arvonsa, vaikka ne poikkeaisivatkin omasta näkemyksestä. 

Rehellisyys: Ollaan rehellisiä sekä itselle että muille. 

Yksityisyys: Jokainen päättää itse, kuinka paljon hän haluaa jakaa asioitaan muulle ryhmälle. 

Kohtaaminen ja vastavuoroisuus: Kuunnellaan ja ollaan aidosti läsnä. Ryhmän jokainen jäsen tuo oman lisänsä ryhmään ja on tärkeä. 

Elämän myönteisyys: Elämässä on paljon asioita joihin voi itse vaikuttaa, mm. asenne. Asenne on jokaisen oma valinta 

Jokainen on oman elämänsä paras asiantuntija ja vastuussa omasta elämästään. Vain aidon oman itsen hyväksyminen, oman ihmisarvon tunnustaminen, antaa voimia, keinoja ja toivoa, jolloin ihminen alkaa elää täyttä omannäköistä elämäänsä, jossa hyväksyy myös muut tasavertaisena itsensä kanssa.