Olet täällä

Kokemustoiminta

Kokemustoiminta

Kokemustoimija- tai kokemusasiantuntijatoiminnalla tarkoitetaan esimerkiksi toimintaa, jossa sosiaali- ja terveysalan opetuksessa tai ammattilaisten täydennyskoulutuksessa hyödynnetään kokemustietoa teoriatiedon ohella. Esimerkiksi diabeteksen diagnosointiin ja hoitoon liittyvän teeman yhteydessä diabetesta sairastava käy kertomassa opiskelijoille tai ammattilaisille omasta sairaudestaan ja sen vaikutuksesta elämään. Tai toimimalla oman sairausryhmänsä potilasedustajana esimerkiksi jossakin työryhmässä. Kokemuskouluttajina voivat toimia myös omaiset ja läheiset. Esimerkiksi Alzheimerin tautia sairastavan omainen voi tuoda esiin näkökulmia siitä, minkälaisia vaikutuksia läheisen muistisairaudella on perheen arkeen.

Kokemuskouluttajat ja -asiantuntijat osallistuvat myös sosiaali- ja terveysalalla palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Kokemustoimijat voivat olla mukana esimerkiksi työryhmässä, jossa hoitopolkuja kehitetään, tai uuden sairaalarakennuksen suunnittelussa.

Kokemustoiminnan tavoite

Kokemuskoulutus antaa mahdollisuuden oppia pitkäaikaissairailta ja vammaisilta, mitä on elää sairauden tai vamman kanssa ja heidän läheisiltään, mitä vaikea sairaus tai vamma tuo läheisen ihmisen elämään. Tulevien ammattilaisten ote omaan työhönsä syvenee, kun kokemustieto antaa tieteellisen tiedon rinnalle näkökulman sairastuneen tai vammaisen arkeen.

Kokemustoimija ja -asiantuntija

Kokemustoimijoina ja -asiantuntijoina toimivat tehtävään koulutuksen saaneet eri sairaus- ja vammaisryhmiä edustavat henkilöt ja heidän läheisensä. Heillä on omakohtaista kokemusta sairaudesta tai vammautumisesta. Kokemustoimija tai -asiantuntija pitää omaan kokemustietoonsa pohjaavia puheenvuoroja, osallistuu muulla tavoin ammattilaisten koulutukseen, tai toimii erilaisissa työryhmissä potilasedustajan. Yhtä kokemustoimijan tai -asiantuntijan prototyyppiä ei ole, vaan tehtävässä toimii hyvinkin erilaisia ihmisiä. Kokemustoimijan -tai asiantuntijan on kuitenkin täytettävä tietyt soveltuvuuskriteerit. Niistä tärkein on, että oman elämäntilanteensa kanssa on sinut. Lisäksi sairastumisesta tai vammautumisesta tulee olla kulunut vähintään kolme vuotta. Kokemuskouluttajiksi ryhtyvän on myös sitouduttava toimimaan aktiivisesti ja pitkäjänteisesti.

Kokemustoimintaverkosto

Kokemustoimintaverkostossa on mukana 36 eri sairaus-, vammais- ja läheisjärjestöä sekä heidän lähes 600 kokemustoimijaansa. Kokemustietoa hyödynnetään  lähes kaikissa sosiaali- ja terveysalan toisen asteen ja ammattikorkeakoulujen opetusyksiköistä, sekä osassa lääketieteellisiä tiedekuntia. Lähes kaikki sairaanhoitopiirit hyödyntävät kokemustietoa ja kokemusasiantuntijoita jossain muodossa. Toiminta on aktiivista erityisesti psykiatrian toimialalla.

Kokemustoimijan voi tilata: kokemuskoulutus.fi. Palvelu vaatii rekisteröitymisen. Voit tavoittaa hengityssairauksien kokemustoimijoita myös Hengitysliiton kautta: kokemustoimija(a)hengitysliitto.fi. 

Kokemustoimintaverkosto

http://www.kokemuskoulutus.fi/

Hengitysliiton kokemustoimijoiden esittelyjä löydät täältä: 

https://www.hengitysliitto.fi/fi/jasenet/vertaistoiminta/kokemustoimijat/kokemustoimijoiden-profiilit