Olet täällä

Historia

Historia

Enon Hengitysyhdistys sai alkunsa vuonna 1983

Suomessa 1940-luvulla tuberkuloosi oli yleinen tarttuva sairaus, johon liittyi paljon pelkoja. Sairastuneita hoidettiin laitoksissa, usein kaukana kotoa ja pitkän aikavälin aikana. Toimeentulo saattoi vaarantua kokonaisilla perheillä, jos yksi tai useampi sairastui. Parantuneidenkin pelättiin levittävän sairautta eteenpäin, joten sairaalajakson jälkeen oli vaikea löytää opiskelu- ja työmahdollisuuksia. Hengitysliiton juuret juontavat vuoteen 1941 tuberkuloosiparantolaan Kiljavannummelle, jossa perustettiin Tuberkuloosipotilaitten Liitto − Tuberkulospatienternas Förbund r.y. Tuolloin keuhkosairaita oli vielä 400 000. 1940-luku toi mukanaan myös tehokkaat lääkkeet. Calmetointi-ohjelman avulla Tuberkuloosi saatiin vuosien saatossa kuriin.

Vaikka lääkennällinen hoito saikin taudin aisoihin, nähtiin sitä tukeva lainsäädäntö ja sosiaalinen tuki vielä puutteelliseksi. Tästä syystä yhdistystoiminta nousikin tarpeelliseksi tuomaan tukea ja turvaa hengityssairaan taloudelliseen ja sosiaaliseen elämään. Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 10.0.1983, jolloin ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Maria Lampen ja johtokuntaan valittiin 8 jäsentä.

Yhdistyksen nimeä on vaihdettu muutama kerta vuosien varrella kuvaamaan paremmin jäseneksi liittyneiden yhdistyskuvaa. Nykyäänhän jäsenyys ei vaadi hengityssairautta. Vuonna 2000 nimeksi tuli Enon Hengitysyhdistys ry.