Olet täällä

Pyyhkeitä ja ruusu

Jäsenyys

Jäsenryhmät:

Varsinainen jäsen

Nuorisojäsen

Perhejäsen: varsinaisen jäsenen perheenjäsen

Kannatus-/tukijäsen: Kannatusjäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys, säätiö tai julkisoikeudellinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.

Lapsijäsen: Lapsijäseneksi voidaan huoltajan suostumuksella hyväksyä alle 15-vuotias lapsi tai nuori. Lapsijäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puhe-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

Jäsenmaksut vuonna 2019:
Varsinainen jäsen 22 €
Nuorisojäsen 10 €
Perhejäsen  10 €
Lapsijäsen ei jäsenmaksua
Yhdistyksen syyskokous vahvistaa vuosittain jäsenmaksun.

Jäseneksi liitytään täyttämällä jäseneksiliittymiskaavake, joita saa yhdistyksen toimistosta tai netissä Hengitysliiton sivuilla liittymislomakkeella.

Hengitysliitto lähettää jäsenmaksua koskevan tilisiirtolomakkeen jäseneksi hakeneelle noin kuukauden kuluessa siitä, kun jäseneksiliittymiskaavake on palautettu.

Jäsenyyden katsomme alkaneeksi heti, kun liittymiskaavake on palautettu.

Yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista ilmoitetaan Lakeudenportti- lehdessä ja tarpeen vaatiessa muuallakin Viiskunta-lehdessä, kotisivuilla ja yhdistyksen facebook- sivustolla.

TERVETULOA YHDISTYKSEN TOIMINTAAN!!!